Navigace: Úvodní stránka
Menu
Fotogalerie
Na projektu se podíleli
Kontakt
BAculus

Vítejte na stránkách domova poklidného stáří Vejprnice

Domov poklidného stáří Vejprnice

 

 

 

 


 

 

 

 

Baculus domov poklidného stáří

 

Baculus

 

 

 

PLÁN ROZVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ

 

 

 

Od 8.6. 2020 dojde k dalšímu rozvolňování opatření


PRŮBĚH NÁVŠTĚV
Každý den bude možné realizovat celkem 14 návštěv - návštěvy musí být předem domluvené s ředitelkou, sociální pracovnicí nebo administrativní pracovnicí a budou probíhat v přesně danou hodinu - zatím chceme mít kontrolu nad tím kolik osob se zde pohybuje a volný pohyb cizích osob zde není možný. Každý klient může mít denně jednu návštěvu, v týdnu není počet návštěv omezen.


Objednávat se na návštěvy je zatím možné pouze ve všední dny a pouze v tyto hodiny 9:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00


Návštěvy mohou probíhat maximálně 50 minut, aby bylo možné po návštěvě vydezinfikovat celý prostor a připravit ho na další návštěvu. Při nepřízni počasí budou probíhat v atriu domova a v knihovně , při hezkém počasí budou návštěvy ve venkovních prostorech v areálu Domova. Návštěvy na pokojích jsou i nadále zakázány. (výjimku dostanou pouze klienti, kteří jsou upoutáni na lůžko - tam bude umožněno navštívit klienty na pokoji).


Maximálně mohou na návštěvu přijít dvě dospělé osoby a jedno dítě.


Nadále zůstane zavřená brána a budou vpouštěni pouze ti, co jsou objednáni na návštěvu.


Před vstupem do domova bude každému změřena teplota, bude provedena desinfekce rukou a návštěva nebude umožněna bez roušky (případně můžeme zapůjčit štít pro lepší komunikaci) - rouška je zatím pro návštěvu stále povinna i při venkovních návštěvách.


Nadále je nutné dodržovat rozestupy mezi ostatními klienty a návštěvou - při pohybu v areálu je nutné dbát opatrnosti, zdržovat se pouze v blízkosti rodinného příslušníka, nezdržovat se při odchodu ze zařízení s ostatními klienty.


Veškerá komunikace ohledně návštěv bude probíhat pouze s administrativní pracovnicí, sociální pracovnicí a ředitelkou.
Balíčky mohou přebírat od svých rodinných příslušníků i klienti - týká se květin a potravin. Věci, které jdou vydezinfikovat, budou stále přebírat pracovníci Domova.

Balíčky mohou přijímat přes vrata i zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči mimo domluvenou dobu návštěv.

 


 

 


Náš projekt - Domov poklidného stáří Vejprnice domov pro seniory

 

Domov poklidného stáří hledá pracovníky v přímé péči.
Pro bližší info volejte 725 737 612 nebo piště na e-mail: marketa.zahalkova@baculus.cz

 

Omluvte prosím případné nesrovnalosti v dokumentaci, právě probíhá aktualizace veškeré dokumentace.
Děkujeme za pochopení.

Charakteristika

V Domově poklidného stáří Vejprnice je poskytována pobytová sociální služba domov pro seniory a dom ve zvláštním režimem nestátní neziskovou organizací Baculus, o.s. Nabízíme komplexní sociální služby a péči, včetně pečovatelské, ošetřovatelské a příp. zdravotní, lidem, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a uzavřeli s Domovem poklidného stáří Vejprnice smluvní vztah o poskytování služeb.

 

Poslání

Posláním Domova je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, aby se vyhnuli sociální izolaci, nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli a dle svých možností se začlenili do běžného života komunity v obci.
Uživatelům nabízíme takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Zajišťujeme kvalitní a profesionální sociální služby, které umožňují uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.

 

Cíle

Cílem poskytování sociálních služeb je podporovat rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života a poskytovat takové bydlení, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí se zachováním soukromí a zajištěním bezpečnosti uživatele.
Cílem služeb je současně:
· poskytovat kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb uživatelů a tím pomoci seniorům k co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby
· nepřepečovávat lidi a podporovat jen tu službu, kterou skutečně potřebují
· respektovat přání uživatelů tak, aby bylo dosaženo jejich důstojného života

 

 

 

 

Komunikace

kvalitní a rychlé připojení k internetu pro Domov poklidného stáří poskytuje Občanské sdružení PilsFree.

Pilsfree

 

ev

 

Dotace

jsme příjemci čerpající dotace od statutárního města Plzeň

Odbor sociálních služeb MMP

 

Plzeň EU

Projekt

Náš projekt

Náš projekt

Zajímavé odkazy

Obsah stránek je vlastnictvím O.P.S. Baculus (dále jen "Společnost"). Všechna práva vyhrazena. Tento obsah včetně fotek nesmí být v celku nebo jeho části, kopírován, reprodukován, přenášen, použit, publikován nebo distribuován jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti.