Navigace: Úvodní stránka
Menu
Fotogalerie
Na projektu se podíleli
Kontakt
BAculus

Vítejte na stránkách domova poklidného stáří Vejprnice

Domov poklidného stáří Vejprnice

 

 

 

 


 

 

 

 

Baculus domov poklidného stáří

 

Baculus

 

 

 

Vážení,

od 4.3.2021 do 21.3.2021 přerušíme testování návštěv. Doporučujeme respektovat usnesení vlády k omezování kontaktů.
Návštěvy v domovech pro seniory u nás vláda i nadále povoluje za podmínky negativního testu ne staršího 48 hodin nebo prodělaného onemocnění v 90ti kalendářních dnech před návštěvou, nicméně dle nařízení, která platí od dnešního dne bychom měli „omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti“ a „zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje“.

Z tohoto důvodu NEBUDE domov v době od 4.3. do 21.3.2021 poskytovat testování návštěv.

Testování objednané na 2.3. a 3.3.2021 provedeme, ale doporučujeme návštěvy zkrátit na minimální čas tak, abychom všichni ctili usnesení vlády. 
Proto pokud i tak budete chtít v tomto období své blízké navštívit, bude Vám to umožněno pouze v případě, že přijdete s provedeným testem z jakéhokoliv jiného testovacího místa (ne starší 48 hodin) nebo s potvrzením o prodělané nemoci.
I tak Vás však žádáme o dodržování vládních nařízení.
Děkujeme za pochopení

 

 

 

Baculus

 

 


 

 


Náš projekt - Domov poklidného stáří Vejprnice domov pro seniory

 

Domov poklidného stáří hledá pracovníky v přímé péči.
Pro bližší info volejte 725 737 612 nebo piště na e-mail: marketa.zahalkova@baculus.cz

 

Omluvte prosím případné nesrovnalosti v dokumentaci, právě probíhá aktualizace veškeré dokumentace.
Děkujeme za pochopení.

Charakteristika

V Domově poklidného stáří Vejprnice je poskytována pobytová sociální služba domov pro seniory a dom ve zvláštním režimem nestátní neziskovou organizací Baculus, o.s. Nabízíme komplexní sociální služby a péči, včetně pečovatelské, ošetřovatelské a příp. zdravotní, lidem, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a uzavřeli s Domovem poklidného stáří Vejprnice smluvní vztah o poskytování služeb.

 

Poslání

Posláním Domova je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, aby se vyhnuli sociální izolaci, nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli a dle svých možností se začlenili do běžného života komunity v obci.
Uživatelům nabízíme takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Zajišťujeme kvalitní a profesionální sociální služby, které umožňují uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.

 

Cíle

Cílem poskytování sociálních služeb je podporovat rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života a poskytovat takové bydlení, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí se zachováním soukromí a zajištěním bezpečnosti uživatele.
Cílem služeb je současně:
· poskytovat kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb uživatelů a tím pomoci seniorům k co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby
· nepřepečovávat lidi a podporovat jen tu službu, kterou skutečně potřebují
· respektovat přání uživatelů tak, aby bylo dosaženo jejich důstojného života

 

 

 

 

Komunikace

kvalitní a rychlé připojení k internetu pro Domov poklidného stáří poskytuje Občanské sdružení PilsFree.

Pilsfree

 

ev

 

Dotace

jsme příjemci čerpající dotace od statutárního města Plzeň

Odbor sociálních služeb MMP

 

Plzeň EU

 

Ubytování na Brance

Projekt

Náš projekt

Náš projekt

Zajímavé odkazy

Obsah stránek je vlastnictvím O.P.S. Baculus (dále jen "Společnost"). Všechna práva vyhrazena. Tento obsah včetně fotek nesmí být v celku nebo jeho části, kopírován, reprodukován, přenášen, použit, publikován nebo distribuován jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti.