Domov poklidného stáří Vejprnice

Domov pro seniory

Domov poklidného stáří Vejprnice

Domov pro seniory

V Domově poklidného stáří Vejprnice poskytujeme sociální i další služby a péči o seniory, kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti či dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc, podporu nebo dohled při péči o vlastní osobu.