Domov poklidného stáří Vejprnice

Domov se zvláštním režimem

Domov poklidného stáří Vejprnice

Domov se zvláštním režimem

Sociální služba Domov se zvláštním režimem je poskytována v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.