ePrivacy and GPDR Cookie Consent byTermsFeed Generator

Vítejte na stránkách domova poklidného stáří Vejprnice

Aktuální informace

NÁVŠTĚVY V NAŠEM ZAŘÍZENÍ JSOU OPĚT POVOLENY BEZ OMEZENÍ!

ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY, ABY PO CELOU DOBU MĚLY NASAZEN RESPIRÁTOR A POUŽÍVALY DESINFEKCI! DĚKUJEME

Charakteristika

Domova poklidného stáří Vejprnice

V Domově poklidného stáří Vejprnice je poskytována pobytová sociální služba domov pro seniory a dom ve zvláštním režimem nestátní neziskovou organizací Baculus, o.s. Nabízíme komplexní sociální služby a péči, včetně pečovatelské, ošetřovatelské a příp. zdravotní, lidem, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a uzavřeli s Domovem poklidného stáří Vejprnice smluvní vztah o poskytování služeb.

Poslání

Domova poklidné stáří Vejprnice

Posláním Domova je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, aby se vyhnuli sociální izolaci, nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli a dle svých možností se začlenili do běžného života komunity v obci. Uživatelům nabízíme takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Zajišťujeme kvalitní a profesionální sociální služby, které umožňují uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.

Cíle

Domova poklidné stáří Vejprnice

Cílem poskytování sociálních služeb je podporovat rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života a poskytovat takové bydlení, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí se zachováním soukromí a zajištěním bezpečnosti uživatele.
Cílem služeb je současně:
poskytovat kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb uživatelů a tím pomoci seniorům k co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby
nepřepečovávat lidi a podporovat jen tu službu, kterou skutečně potřebují
respektovat přání uživatelů tak, aby bylo dosaženo jejich důstojného života

DOtace

Domova poklidné stáří Vejprnice

jsme příjemci čerpající dotace od statutárního města PlzeňKvalitní a rychlé připojení k internetu pro Domov poklidného stáří poskytuje Občanské sdružení PilsFree.